1 januari telt

Nog een aantal weken en we mogen elkaar weer het allerbeste wensen voor 2017. Voor velen is 1 januari toch een bijzondere datum en zo ziet de Belastingdienst dat ook. 1 januari dient namelijk als peildatum voor de te betalen belasting over het vermogen in box 3.
 
Het box 3 systeem gaat per 1 januari 2017 behoorlijk op de schop. De meesten ervaren het huidige fictieve rendement van 4% al als onredelijk. In de nieuwe plannen zullen velen worden geconfronteerd met een nog hogere heffing. De kleine spaarder gaat erop vooruit maar de grote zeker niet. Behalve de rendementsfictie introduceert de overheid nog een fictie: zij bepaalt waarin wordt belegd.
 
Vanaf 2017 introduceert de fiscus namelijk de vermogensmix. Afhankelijk van het vermogen gaat de fiscus ervan uit dat het vermogen of wordt gespaard, of wordt belegd of een combinatie hiervan. Tot een ton stelt de fiscus dat 2/3 hiervan wordt gespaard en 1/3 wordt belegd. Tussen de ton en het miljoen is de verhouding 21% sparen en 78% beleggen. Boven een miljoen gaat de fiscus ervan uit dat er alleen wordt belegd. Aan beide varianten kent de fiscus een rendement toe. Sparen 1,63% en beleggen 5,5%. De rendementen zijn gebaseerd op het verleden en zullen achteraf worden geëvalueerd.
 
Het vermogen in box 3 op 1 januari beïnvloedt ook de hoge eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz), voorheen de AWBZ bijdrage. Deze bijdrage boezemt vele ouderen veel angst in.
 
Over het vermogen in box 3 dient namelijk een bijdrage van 8% te worden betaald. De maximale eigen bijdrage bedraagt maar liefst ruim € 2.300 per maand. De eigen woning in box 1 telt niet mee voor de vermogenstoets. Dit wordt echter anders wanneer de woning te koop wordt gezet na opname in een AWBZ-instelling. De woning verhuist dan na 2 jaren naar box 3 en telt dan alsnog mee voor de vermogenstoets.
 
Om de hogere heffing te voorkomen zijn er verschillende mogelijkheden. Vermindering van box 3 door vermogen te schenken (eventueel onder schuldigerkenning) en benutten van vrijstellingen in box 3 (aankoop groenfondsen, boot, camper, auto, etc.).
 
Een andere mogelijkheid is om het vermogen in de BV te beleggen in plaats van in box 3. In de gevallen waarin er geen BV aanwezig is, kan het oprichten van een nieuwe BV vaak ook uitkomst bieden.
De aandelen in deze BV vallen in box 2 en de waarde hiervan telt niet mee voor de eigen bijdrage inzake de Wlz. Daarnaast wordt het vermogen in de BV tegen het werkelijke rendement belast.
 
Zoals zo vaak dient er ruim van tevoren te worden geanticipeerd. De peildatum 1 januari 2017 is namelijk van belang voor de eventuele verschuldigde eigen bijdrage inzake de Wlz in 2019!
 
Benieuwd of het bovenstaande voor u van toepassing is? Wij zijn u graag van dienst!
 
  Terug naar overzicht

Nieuwsbrief

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief vol goede tips en nieuws.
Download hier een voorbeeld nieuwsbrief

KFFA