Weet je wat jij zou moeten doen?
 
Jaren geleden kwam de volgende zin in een reclamespotje geregeld langs op de TV: “Weet je wat jij even zou moeten doen...? Even langs de Kamer van Koophandel!” Dit goedgemeende advies lijkt tegenwoordig niet meer nodig gezien het huidige aantal inschrijvingen. Een ieder die zich als ondernemer inschrijft bij de KvK krijgt automatisch een inschrijf-en BTW-nummer waarmee kan worden ondernomen. 
 
Ondernemerschap voor de BTW is in de regel gauw aanwezig. Als de vergoeding hoger is dan een symbolische vergoeding ligt ondernemerschap al op de loer. Daarbij is het voor de BTW niet relevant dat er winst wordt behaald. Hoe anders ligt dit voor de Inkomstenbelasting. Daarvoor is het namelijk essentieel dat er voordeel wordt beoogd en behaald. Welke criteria hanteert de Belastingdienst? Bijvoorbeeld het aantal opdrachtgevers, maken van reclame, doen van investeringen, het lopen van debiteurenrisico, etc. 
 
Veelal hoor ik om mij heen dat je minimaal drie opdrachtgevers moet hebben. Dat is niet waar. Ook bij één opdrachtgever kan men al ondernemer zijn. Tegelijkertijd is het hebben van bijvoorbeeld vijf opdrachtgevers soms onvoldoende. Wanneer 90% van de omzet bij 1 opdrachtgever wordt behaald, is het belang van de andere 4 namelijk te gering.
 
Ondernemerschap is sterk afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Er is geen wettelijke bepaling die aangeeft waaraan je exact moet voldoen. Onlangs nog bepaalde het Hof in tegenstelling tot de rechtbank, dat iemand ondernemer was ondanks het ontbreken van investeringen en reclameactiviteiten. Het belang om wel of geen ondernemer te zijn speelt met name indien er meer dan 1.225 uren op jaarbasis aan de onderneming worden besteed. In dat geval bestaat er namelijk recht op een aantal belangrijke fiscale faciliteiten.
 
“Wat als ik halverwege het jaar start?” In dat geval dienen er nog steeds 1.225 uren aan de onderneming te worden besteed. Het bijhouden van de uren richting de fiscus is in dat geval niet onverstandig…
 
In de praktijk blijkt de behaalde omzet een belangrijke indicator voor de fiscus om te beoordelen of er wel of geen ondernemerschap aanwezig is. Hoe hoger de omzet des te sneller aanwezigheid van ondernemerschap.
 
Ik kan me voorstellen dat er nog veel vragen zijn. “Weet je wat jij dan even zou moeten doen...?” 
 
KFFA is je graag van dienst!
 

Naar overzicht

Weet je wat jij zou moeten doen?

Nieuwsbrief

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief vol goede tips en nieuws.
Download hier een voorbeeld nieuwsbrief

KFFA