De huizenmarkt trekt flink aan. In bepaalde steden lijken vraagprijzen op richtprijzen die stelselmatig worden overschreden. Het aanhoudende positieve sentiment kent vele winnaars: hypotheekadviseurs, makelaars, banken en zeker ook de Belastingdienst vaart er wel bij. Iedere verkoop betekent weer een bedrag aan overdrachtsbelasting in de kas (uitgezonderd nieuwbouw). Deze bedraagt voor woningen inmiddels 2 procent en voor niet-woningen 6 procent. 
Daarnaast dient de eigen woning in de aangifte Inkomstenbelasting te worden aangegeven in box 1. De waarde van de woning wordt belast tegen een vastgesteld forfait; het eigenwoningforfait. Daar staat tegenover dat de betaalde rente in aftrek mag worden gebracht. Het saldo dat ontstaat heet het eigenwoningsaldo.

Er wordt al jaren geschreven over het einde van de hypotheekrenteaftrek in ons land. Dit is namelijk een fenomeen dat buiten onze landsgrenzen nauwelijks navolging krijgt. Wat velen niet beseffen, is dat de fiscus al jaren knabbelt aan ons huisje en dat is helaas geen sprookje. Wat is het geval? Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks verhoogd waardoor er meer belasting verschuldigd is. Het percentage bedraagt inmiddels 0,75 procent van de WOZ-waarde voor de meeste gevallen. Een stijging van maar liefst 36 procent ten opzichte van zes jaar geleden. Tevens stijgen de huizenprijzen en dus de WOZ-waarde, waardoor de heffingen ook toenemen. 

Ook wordt ieder jaar de hypotheekrenteaftrek versoberd. Wie in het hoogste belastingtarief valt, kan aftrekposten tegen 52 procent in aftrek brengen. Vaak wordt gedacht dat de hypotheekrenteaftrek hier ook onder valt. Niets is echter minder waar. Ieder jaar wordt het hoogste tarief teruggedraaid met 0,5 procent. In 2017 is de rente nog maximaal tegen 50 procent aftrekbaar en uiteindelijk tegen maximaal 38 procent in 2042. Totale afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is nog niet het geval, maar versobering is een feit. Onder Europese druk zou totale afschaffing echter rap naderbij kunnen komen. Onder druk wordt alles immers vloeibaar en bezwijkt menigeen. Daar weten ze in Rotterdam alles van.

Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw situatie? Wij zijn u graag van dienst! 

 Naar overzicht

Knibbel Knabbel Knuisje

Nieuwsbrief

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief vol goede tips en nieuws.
Download hier een voorbeeld nieuwsbrief

KFFA