Dit jaar kan fiscaal onbelast een bedrag van maximaal een ton worden geschonken. De ontvanger dient dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn en het bedrag dient te worden gebruikt voor de eigen woning (aanschaf, verbouwing of aflossing hypotheek). Hoewel in de praktijk de schenking veelal aan kinderen zal worden gedaan, is dat geen voorwaarde. 
Het grote voordeel van deze zogeheten jubelton is dat deze vlak voor overlijden nog kan worden toegepast. Voor reguliere schenkingen geldt dat deze vervallen indien zij zijn gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker. Voor de jubelton geldt deze sanctie niet. Op het sterfbed kan hier dus nog gebruik van worden gemaakt. 
Doordat de vrijstelling niet is verbonden aan het eigen kind kan deze vrijstelling ook op andere wijze worden ingezet. Een opa met één of meer kleinkinderen kan ieder kleinkind onbelast een ton schenken wanneer het kleinkind dit bedrag voor de eigen woning gebruikt. Is het betreffende kleinkind ouder dan 40 jaar? Een jongere partner van onder de 40 biedt in dit kader uitkomst. Opa leent dan de leeftijd van de partner en hopelijk blijft het daar voor opa bij.
De jubelton is een mooie wijze van onbelast vermogen schenken, maar in de praktijk is het vermogen niet altijd bij de schenker aanwezig. Er kan ook voor worden gekozen om te schenken 'op papier'. Hierbij wordt de schenking direct weer teruggeleend en zit het geschonken bedrag nog in het vermogen van de schenker. Wat het voordeel hiervan is? Dit bedrag valt niet onder de erfbelasting bij overlijden en is nu tegen 10 procent belast, in plaats van wellicht 20 procent bij overlijden. De schenking op papier dient wel notarieel te worden vastgelegd en de schenker dient een rente van 6 procent te betalen aan de ontvanger. 
Bovenstaande aspecten houden verband met estate planning. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om fiscaal vriendelijk vermogen over te dragen. Het omzetten van huwelijkse voorwaarden naar een algemene gemeenschap van goederen bijvoorbeeld. Dit mag zelfs nog op het sterfbed. Meer weten? Wij zijn u graag van dienst!

Naar overzicht

De jubelton

Nieuwsbrief

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief vol goede tips en nieuws.
Download hier een voorbeeld nieuwsbrief

KFFA